“ เราเป็นผู้ผลิตและส่งออกที่ได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจมาอย่างยาวนาน เข้าสู่ปีที่ 9 ที่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพ ของบริษัทให้เติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอด พัฒนา สินค้าเกษตร ผลไม้ไทย เพื่อดำรงไว้ และเพิ่มคุณค่าให้สินค้าไทยก้าวไกลไปในอนาคต… อ่านทั้งหมด