บริษัท สอง สอง เก้า เก้า เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ไทย โทน อินเตอร์แนลชั่นนอล เทรด จำกัด

บริษัท สอง สอง เก้า เก้า เทรดดิ้ง จำกัด

 โลจิสติกส์เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญสำหรับการทำธุรกิจส่งออก ทางเราจึงขยายธุรกิจในเครือของบริษัท ให้ครอบคลุมในด้านการขนส่งสินค้า ทั้งทางรถ ทางเรือ และทางเครื่องบิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าในเรื่องคุณภาพของสินค้า ความสดใหม่ ระยะเวลาการขนส่งที่แน่นอน เราควบคุมดูแลใส่ใจการขนส่งสินค้าทุกขั้นตอนรวมถึงเรื่องความปลอดภัยของสินค้าตั้งแต่การบรรจุจนถึงการส่งออกไปยัง ประเทศต่างๆ นี่คืออีกหนึ่งภารกิจของเราในการเชื่อมโยงบริการขนส่งโลจิสติกส์ครบวงจรกับธุรกิจในเครือของเรา