กระบวนการรับซื้อและกระบวนการผลิต

บริษัท ไทย โทน อินเตอร์แนลชั่นนอล เทรด จำกัด

บริษัท ไทย โทน อินเตอร์แนลชั่นนอล เทรด จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ GMP

 • 01

  รับซื้อผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร

 • 02

  กระบวนการคัดคุณภาพ

 • 03

  กระบวนการอบ/แพคบรรจุ

 • 04

  การตรวจสอบคุณภาพ

 • 05

  การจัดส่ง