เส้นทางสู่ความสำเร็จ

Thai Tone International Trade Co., Ltd.

 • 2561

  ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดลําไยอบแห้งทั้งเปลือก

 • 2561

  จดทะเบียนบริษัท ไทยโทน พญานาค จํากัด

 • 2561

  จดทะเบียนสาขาที่4 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 • 2558

  จดทะเบียนสาขาที่3 อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

 • 2557

  ได้รับรางวัล Green Industry

 • 2556

  จดทะเบียนบริษัท สอง สอง เก้า เก้า เทรดดิ้ง จํากัด

 • 2556

  จดทะเบียนสาขาที่ 2 อ.ลี้ จ.ลําพูน

 • 2556

  จดทะเบียนสาขาที่1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 • 2553

  จดทะเบียนบริษัท ไทย โทน อินเตอร์แนลชั่นนอลเทรด จำกัด อ.ลี้ จ.ลำพูน