ร่วมงานกับเรา

Thai Tone International Trade Co., Ltd.

พนักงานติดต่อประสานงานกับลูกค้าชาวจีน

ลักษณะงาน

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าชาวจีน
 • รับออเดอร์ลูกค้า แล้วส่งข้อมูลต่อให้ยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าจนกว่าสินค้าจะส่งถึงปลายทาง

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • อายุ 28-40 ปี 
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้ในระดับดี
 • มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบ
 • มีทักษะในการจัดการ มีไหวพริบ ทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สามารถติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

กรอกข้อมูลสมัครงาน

 • นาย

 • นาง

 • นางสาว